Početna Smještaj Kako do nas Cijene Kontakt
Dnevni najam kuće (4 osobe) 650 kn
Boravišna prostojba / po osobi 6 kn
/ djeca 12-18 g -50%
Predujam kao potvrda rezervacije 30%

Cijena za jedno noćenje, cijena noćenja za 5 i 6 osoba, kao i cijena noćenja za novogodišnje blagdane posebno se ugovara.